بیماریهای طیور

اطلس آناتومی ماکیان

anatomy1

 

 

 

 

  

اطلس رنگی بیماریهای طیور، توسط آقای Ivan Dinev نوشته شده است و همچنین شرکت سوا اقدام به انتشار آن نموده است که یکی از اطلس های کاربردی در تشخیص بیماریهای طیور می باشد.

این اطلس توسط سایت تخصصی thepoultrysite برای دسترسی و استفاده عموم متخصصان مرتبط با رشته بیماریهای طیوربصورت الکترونیکی منتشر شده است،

لازم به ذکر است این اطلس دارای قسمت های متعدد شامل بیماریهای باکتریایی، بیماریهای ویروسی، بیماریهای نئوپلاستیک، بیماریهای انگلی، بیماریهای قارچی و بیماریهای ناشی از سموم قارچی، کمبود و سایر بیماریهای مختلف ابتلا کننده پرندگان می باشد.

image
اطلس
اطلس بیماریهای طیور دانشگاه کورنل
ادامه مطلب
image
اطلس بیماریها
اطلس رنگی بیماری های طیور "سوا"
ادامه مطلب
image
اطلس آناتومی
اطلس آناتومی ماکیان
ادامه مطلب