بیماریهای طیور

دکتر بیژن زاد، متخصص بیماریهای طیور و مدرس دانشگاه
image
اطلس
اطلس بیماریهای طیور دانشگاه کورنل
ادامه مطلب
image
اطلس بیماریها
اطلس رنگی بیماری های طیور "سوا"
ادامه مطلب
image
اطلس آناتومی
اطلس آناتومی ماکیان
ادامه مطلب
توسط سازمان نظام دامپزشکی در تاریخ های 11و12 بهمن ماه 1394 برگزار می شود
/پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ششم اردیبهشت ماه سال 1395 در مرکز همایش های بین المللی رازی-تهران برگزار خواهد شد.
/نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

مجلات

در حال بروز رسانی
مجله egg industry
مجله Canadian Poultry
مجله Watt Poultry